Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Τοπική αυτοδιοίκηση 11 Τοπική αυτοδιοίκηση-Προϋπολογισμός 3 Αγορά εργασίας 2 Απασχόληση-Εργασιακά θέματα 2 Ασφάλεια και υγεία στην εργασία 2 Δημοτικές επιχειρήσεις:Τοπική αυτοδιοίκηση-Ελλάδα 2 Ελλάδα:Τοπική αυτοδιοίκηση 2 περισσότερα ...
1
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΕΕΤΑΑ Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης...

Βιβλίο
2
από Τριανταφυλλοπούλου Αθανασία
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΕΕΤΑΑ Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΕΕΤΑΑ Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης...

Βιβλίο
4
από Καραγιαννόπουλος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΕΕΤΑΑ Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης...

Βιβλίο
5
από Αλεξανδρίδης Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΕΕΤΑΑ Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΕΕΤΑΑ Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης...

Βιβλίο
7
από Αϊβαλιώτης Π., Σουπιάδης Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΕΕΤΑΑ Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης...

Βιβλίο
8
...ΕΕΤΑΑ Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης...

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΕΕΤΑΑ Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης...

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΕΕΤΑΑ Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης...

Βιβλίο
11
από Γρεβενιώτης Κ., Πυργιώτης Λάμπρος
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΕΕΤΑΑ Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης...

Βιβλίο
12
από Πέππα Κ., Κοντοπούλου Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΕΕΤΑΑ Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης...

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΕΕΤΑΑ Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης...

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΕΕΤΑΑ Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης...

Φυλλάδιο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΕΕΤΑΑ Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης...

Φυλλάδιο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΕΕΤΑΑ Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης...

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΕΕΤΑΑ Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης...

Βιβλίο
19
από Τραγανίτης Σ., Σκουμπούρης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...ΕΕΤΑΑ Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης...

Βιβλίο
20
από Αποστολίδης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...ΕΕΤΑΑ Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης...

Βιβλίο