1
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...ΕΜΠ-Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας...
Τα περιεχόμενα της εσπερίδας

Ημερίδα
17
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...ΕΜΠ - Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών...

Συνέδριο