1
Μηχανολόγος
Θέματα: '; ...ΕΜΠ Τμ. Μηχανουργικού Εργοστασίου Καθηγητής 1919-1921...

Μηχανικός
2
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΕΜΠ Καθηγητής...

Μηχανικός
3
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΕΜΠ Εδρα Παραστατικής και Προβολικής Γεωμετρίας Καθηγητής...

Μηχανικός