1
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΕΜΠ Εδρα Διακοσμητικής Καθηγητής 1919-...

Μηχανικός
2
Θέματα: '; ...ΕΜΠ Εδρα Κτιριολογίας...

Μηχανικός