1
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΕΜΠ Αρχιτεκτονική Σχολή, Εδρα Πολεοδομίας Αθήνα 1956-1958 Επιμελητής...
Το δημοσίευμα της Ελευθεροτυπίας

Μηχανικός
2
Χημικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΕΜΠ Ανωτάτη Σχολή Χημικών Μηχανικών ΑΕΙ Αθήνα Καθηγητής...
Φωτογραφία του Θ. Σκουλικίδη
Αρθρο για τον Θ. Σκουλικίδη

Μηχανικός
3
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΕΜΠ Επιμελητής Εφαρμοσμένης Στατικής Σιδηρών κατασκευών...

Μηχανικός
4
Μηχανικός Ηλεκτρολόγος
Θέματα: '; ...Έδρα Θερμοκινητηρίων μηχανών Ε.Μ.Π. Επιμελητής...

Μηχανικός
5
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΕΜΠ ΑΕΙ Αθήνα Καθηγητής...
Φωτογραφία του Αθ. Ρουσόπουλου

Μηχανικός
6
Χημικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΕΜΠ ΑΕΙ Αθήνα Καθηγητής 1931...

Μηχανικός
7
Μαθηματικός
Θέματα: '; ...ΕΜΠ Σχολή Εφαρμογής Πυροβολικού...

Μηχανικός
8
Θέματα: '; ...ΕΜΠ Σχολή Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας 1948- Καθηγητής...
Η φωτογραφία του Ε. Σακελλάριου

Μηχανικός
9
Μηχανολόγος Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΕΜΠ Σχολείο Εργοδηγών - Γεωμετρών Καθηγητής 1919...

Μηχανικός
10
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΕΜΠ Εδρα Στατικής 1916-1945 Καθηγητής σιδηρών γεφυρών και έργων εκ σιδηροπαγούς σκυροδέματος...
Η φωτογραφία του Νικόλαου Κιτσίκη
"Γενική εισήγησις επί της οικονομικής μελέτης των τεχνικών ζητημάτων: το Ανώτατο Οικονομικόν Συμβούλιον"

Μηχανικός
11
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΕΜΠ Εδρα Διακοσμητικής Καθηγητής 1919-...

Μηχανικός
13
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΕΜΠ ΑΕΙ Αθήνα Καθηγητής 1918-1930...

Μηχανικός
14
Μηχανολόγος
Θέματα: '; ...ΕΜΠ Εδρα Θεωρίας και Κατασκευής ηλεκτρικών μηχανών, ηλεκτρικών μετρήσεων και ηλεκτρικών...

Μηχανικός
15
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΕΜΠ Εδρα Μαθηματικών Καθηγητής 1913-1914 και 1924-1932...
Η Νεκρολογία για τον Νικόλαο Γεννηματά, Τεχνικά Χρονικά, 1 Ιαν. 1932, τεύχ. 1, σελ. 44-46
Φωτογραφία του Νικολάου Γεννηματά

Μηχανικός
16
Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΕΜΠ ΑΕΙ Αθήνα...

Μηχανικός
17
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΕΜΠ Καθηγητής 1908-1917, 1920-1948...

Μηχανικός
19
Θέματα: '; ...ΕΜΠ ΑΕΙ Αθήνα Δάσκαλος Σχεδιάσεων Μηχανών...

Μηχανικός
20
Μεταλλειολόγος Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΕΜΠ Καθηγητής Σιδηροδρομικής και Μεταλλουργίας...

Μηχανικός