1
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΕΜΠ ΑΕΙ Αθήνα Καθηγητής 1918-1930...

Μηχανικός
2
Μεταλλειολόγος Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΕΜΠ Καθηγητής Σιδηροδρομικής και Μεταλλουργίας...

Μηχανικός