1
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος
Θέματα: '; ...ΕΜΠ Εδρα Θεωρητικής και Γενικής Ηλεκτροτεχνίας και Ηλεκτρικής Τηλεπικοινωνίας...

Μηχανικός
2
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος
Θέματα: '; ...ΕΜΠ Εδρα Εφηρμοσμένης Μηχανικής Επιμελητής 1926-1931...

Μηχανικός