1
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΕΜΠ Επιμελητής Εφαρμοσμένης Στατικής Σιδηρών κατασκευών...

Μηχανικός
2
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΕΜΠ ΑΕΙ Αθήνα Καθηγητής...
Φωτογραφία του Αθ. Ρουσόπουλου

Μηχανικός
3
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΕΜΠ Εδρα Στατικής 1916-1945 Καθηγητής σιδηρών γεφυρών και έργων εκ σιδηροπαγούς σκυροδέματος...
Η φωτογραφία του Νικόλαου Κιτσίκη
"Γενική εισήγησις επί της οικονομικής μελέτης των τεχνικών ζητημάτων: το Ανώτατο Οικονομικόν Συμβούλιον"

Μηχανικός
4
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΕΜΠ Εδρα Διακοσμητικής Καθηγητής 1919-...

Μηχανικός
6
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΕΜΠ ΑΕΙ Αθήνα Καθηγητής 1918-1930...

Μηχανικός
7
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΕΜΠ Εδρα Μαθηματικών Καθηγητής 1913-1914 και 1924-1932...
Η Νεκρολογία για τον Νικόλαο Γεννηματά, Τεχνικά Χρονικά, 1 Ιαν. 1932, τεύχ. 1, σελ. 44-46
Φωτογραφία του Νικολάου Γεννηματά

Μηχανικός
8
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΕΜΠ Καθηγητής 1908-1917, 1920-1948...

Μηχανικός
10
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΕΜΠ ΑΕΙ Αθήνα...

Μηχανικός
11
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΕΜΠ Εδρα Γεωδαισίας Τακτικός Καθηγητής 1916-...

Μηχανικός
12
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΕΜΠ Εδρα Χαράξεων Οδών και Σιδηροδρόμων Καθηγητής 1919-1926...

Μηχανικός
13
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΕΜΠ Καθηγητής...

Μηχανικός
14
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΕΜΠ Εδρα Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος Καθηγητής...

Μηχανικός
15
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΕΜΠ Εδρα Εφαρμοσμένης Στατικής και Σιδηρών Κατασκευών Επιμελητής Εδρας 1927-1929...

Μηχανικός
16
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΕΜΠ Σχολές Σ.Ε.Ρ. Καθηγητής Υδραυλικής 1919-...

Μηχανικός
17
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΕΜΠ Εδρα Υδραυλικής και Υδραυλικών Εργων Καθηγητής 1919...

Μηχανικός
18
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΕΜΠ Εδρα Παραστατικής και Προβολικής Γεωμετρίας Καθηγητής...

Μηχανικός