1
Θέματα: '; ...ΕΜΠ ΑΕΙ Αθήνα Δάσκαλος Σχεδιάσεων Μηχανών...

Μηχανικός
2
Μηχανολόγος
Θέματα: '; ...ΕΜΠ Τμ. Μηχανουργικού Εργοστασίου Καθηγητής 1919-1921...

Μηχανικός
3
Μηχανολόγος
Θέματα: '; ...ΕΜΠ Εδρα Κατασκευής Θερμοκινητήρων Μηχανών και Υδροκινητήρων Καθηγητής 1918-...

Μηχανικός