221
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΕΜΠ Εδρα Εφαρμοσμένης Στατικής και Σιδηρών Κατασκευών Επιμελητής Εδρας 1927-1929...

Μηχανικός
222
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΕΜΠ Σχολές Σ.Ε.Ρ. Καθηγητής Υδραυλικής 1919-...

Μηχανικός
223
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΕΜΠ Εδρα Υδραυλικής και Υδραυλικών Εργων Καθηγητής 1919...

Μηχανικός
224
Θέματα: '; ...ΕΜΠ ΑΕΙ Αθήνα Καθηγητής 1889...

Μηχανικός
225
Θέματα: '; ...ΕΜΠ ΑΕΙ Αθήνα Καθηγητής...

Μηχανικός
226
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΕΜΠ Εδρα Παραστατικής και Προβολικής Γεωμετρίας Καθηγητής...

Μηχανικός
227
Μηχανολόγος Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΕΜΠ Εδρα Τεχνικής Μηχανικής Επιμελητής 1924...

Μηχανικός