Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Πολυμερή:Χημική τεχνολογία 35 Χημική μηχανική-Προσομοίωση με υπολογιστές 30 Κατάλυση:Φυσικοχημεία:Χημική μηχανική 20 Φαινόμενα μεταφοράς:Χημική μηχανική 19 Χωροταξία-Ερευνα 18 Πολυμερή:Αντοχή υλικών 15 Πολεοδομία 14 περισσότερα ...
1
από Ξανθόπουλος Θεμιστοκλής
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...ΕΜΠ...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...ΕΜΠ...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΕΜΠ...

Συνέδριο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Θέματα: '; ...ΕΜΠ...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΕΜΠ - Τμ. Αρχιτεκτόνων...

Βιβλίο
10
από Χριστοδουλίδης Κώστας
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ...

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΕΜΠ...

Συμπόσιο
12
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΕΜΠ...

Συνέδριο
13
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΕΜΠ...

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΕΜΠ...

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΕΜΠ...
Συνοπτική παρουσίαση

Φυλλάδιο
16
από Banham R.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ...

Βιβλίο
17
από Αρμένη Ηρώ, Μπριστογιάννη Τελέσιλλα
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΕΜΠ...

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...ΕΜΠ...

Βιβλίο
19
από Young Matt
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ...

Βιβλίο
20
από Ingard K. U.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ...

Βιβλίο