1
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΕΜΠ - Τμ. Πολιτικών Μηχανικών...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΕΜΠ - Τμ. Πολιτικών Μηχανικών...

Ημερίδα
3
από Hayden D.
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...ΕΜΠ - Τμ. Πολιτικών Μηχανικών...

Βιβλίο
4
από Ρουσόπουλος Αλέξανδρος
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...ΕΜΠ - Τμ. Πολιτικών Μηχανικών...

Διδακτορική Διατριβή