Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Πολυμερή:Χημική τεχνολογία 34 Χημική μηχανική-Προσομοίωση με υπολογιστές 30 Κατάλυση:Φυσικοχημεία:Χημική μηχανική 20 Φαινόμενα μεταφοράς:Χημική μηχανική 19 Πολυμερή:Αντοχή υλικών 15 Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων:Υγειονομική μηχανική 11 Χημικοί αντιδραστήρες:Χημική μηχανική 9 περισσότερα ...
1
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Συνέδριο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Συμπόσιο
3
από Κωνσταντινίδης Γιάννης, Γκανής Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Κατσίνης Δ., Ζαννίκος Φανούριος, Λόης Ε., Τέας Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Εισήγηση συνεδρίου
6
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Εισήγηση συνεδρίου
7
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Λιοδάκης Σ., Γάκης Δ., Μπακιρτζής Δ., Βορίσης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Εισήγηση συνεδρίου
9
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Γλυνός Α., Κουλλάς Δ., Κούκιος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Εισήγηση συνεδρίου
15
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Εισήγηση συνεδρίου
16
...ΕΜΠ-Τμ. ΧΜ...

Εισήγηση συνεδρίου
20