1
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Περιβαλλοντική Ομάδα 1ου ΕΠΑ.Λ. Κέρκυρας - Σχολική χρονιά 2010-2011...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης (Ε.Π.Α.)...

Βιβλίο
3
από Ζώη Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΕΠΑ...

Βιβλίο
4
από Ζώη Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΕΠΑ...

Βιβλίο
5
από Διαμαντόπουλος Γρηγόρης, Μπέλλου Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ΕΠΑ...

Βιβλίο
6
από Τρίτσης Αντώνης
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...ΕΠΑ...

Βιβλίο