1
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Συνέδριο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1973
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Συνέδριο
3
από Hangan Mihail D.
Στοιχεία έκδοσης: 1957
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Βιβλίο