3
από Ντούνας Δημήτριος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικό βιβλίο
4
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση σεμιναρίου
5
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
6
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Επιστημονικό περιοδικό
7
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Επιστημονικό περιοδικό
8
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Επιστημονικό περιοδικό
9
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Επιστημονικό περιοδικό
10
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Επιστημονικό περιοδικό