1
από Διαμαντοπούλου Ο., Πασσάς Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Ερευνητικά Θέματα...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...Ερευνητικά θέματα Αγροτική κατοικία 33...

Βιβλίο
3
από Κουκόπουλος Σ., Πετρίδου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...Ερευνητικά θέματα...

Βιβλίο
5
από Κωτσάκης Δ., Τζώνος Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ...

Βιβλίο