1
από Κωνσταντινίδου Ελευθερία
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Εγνατία Οδός...

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Κουτσούκος Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...Εγνατία Οδός...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
5
από Γιουμής Ηλίας
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Εγνατία Οδός...

Διπλωματική Εργασία
6
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Εγνατία Οδός...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

7
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Εγνατία Οδός...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

8
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Εγνατία Οδός...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

9
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Εγνατία Οδός...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

10
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Εγνατία Οδός...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

11
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Εγνατία Οδός...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο