1
από Μπεκτσή Αικατερίνη
Στοιχεία έκδοσης: 2015
Πίνακας περιεχομένων: '; ...Έδεσσα, η πόλη των νερών - Ο κύκλος του νερού - Τρόποι διαχείρισης όμβριων υδάτων - Μέθοδοι...

Διπλωματική Εργασία
4
από Λέκκας Ευθύμιος Λ., Μαριολάκος Ηλίας
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Εδεσσα...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Σταλίδης Κωνσταντίνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...Εδεσσα...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Πίνακας περιεχομένων: '; ...Χάρτης 1 : Φύλλο Εδεσσα...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1963
...Εδεσσα...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού