9
από Τζανακάκης Ιάσων, Σίδερης Κοσμάς Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2016
...Ειδικά Σκυροδέματα...
Το πλήρες κείμενο
Η περίληψη της εισήγησης
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Βαρβάρης Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Ειδικά Σκυροδέματα...

Διπλωματική Εργασία
12
από Κεχαγιά Φωτεινή, Obbliger Max, Τσώχος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Ειδικά Σκυροδέματα...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Κανελλόπουλος Α., Δημητρακόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Ειδικά Σκυροδέματα...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Απέργης Αθ. Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Ειδικά Σκυροδέματα...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
19