1
από Κουμανούδης Ιωάννης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Εκάλη...

Βιβλίο
2
Αρχιτέκτονες: Κοκκίνου Μαρία, Κούρκουλας Ανδρέας
Διεύθυνση: Εκάλη
...Εκάλη...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Κρόκος Κυριάκος
Διεύθυνση: Εκάλη
...Εκάλη...

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Σαμαράς Αλέξανδρος
Διεύθυνση: Εκάλη
...Εκάλη...

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Κουβελά-Παναγιωτάτου Αγνή
Διεύθυνση: Εκάλη
...Εκάλη...

Κτίριο
6
Αρχιτέκτονες: Τομπάζης Αλέξανδρος, Ποτηρόπουλος Δημήτρης
Διεύθυνση: Καστρί, Ελ. Βενιζέλου 154
...Καστρί (Εκάλη)...

Κτίριο
7
Αρχιτέκτονας: Νάκος Δημήτρης
Διεύθυνση: Εκάλη, Πεντέλης (Εκάλη)
...Εκάλη...

Κτίριο
8
από Φωτιάδης Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...Εκάλη...

Άρθρο περιοδικού
9
...Εκάλη...

Κτίριο
10
Αρχιτέκτονες: Μπίρης Τάσος, Μπίρης Δημήτρης
Διεύθυνση: Εκάλη, Θέτιδος και Προμηθέως
...Εκάλη...

Κτίριο
11
Αρχιτέκτονες: Καλογεράς Νίκος, Τζώνης Μ.
Διεύθυνση: Εκάλη, Α. Παπάγου 24
...Εκάλη...

Κτίριο
12
Αρχιτέκτονας: Ρίζος Ιάσων
Διεύθυνση: Αθήνα, 20ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας
...Εκάλη...

Κτίριο
13
Αρχιτέκτονας: Κριεζής Αντώνιος
Διεύθυνση: Εκάλη, Διός και Ρόδων
...Η Εκάλη που έφυγε 1920 / 1941...

Κτίριο
14
Αρχιτέκτονας: Σαμούχος Α.
Διεύθυνση: Εκάλη, Ανεμώνης
...Η Εκάλη που έφυγε 1920 / 1941...

Κτίριο
15
Αρχιτέκτονας: Μιχαλέας Παύλος
Διεύθυνση: Εκάλη, Θησέως Ο.Τ.14
...Η Εκάλη που έφυγε 1920 / 1941...

Κτίριο
16
Αρχιτέκτονας: Νικολαίδης Ν.
Διεύθυνση: Εκάλη, Πανός και Θησέως
...Η Εκάλη που έφυγε 1920 / 1941...

Κτίριο
17
Αρχιτέκτονας: Δραγούμης Αλέξανδρος
Διεύθυνση: Εκάλη, Κυκλαμίνων
...Η Εκάλη που έφυγε 1920 / 1941...

Κτίριο
18
Αρχιτέκτονας: Γεωργαλάς Γ.
Διεύθυνση: Εκάλη Διεύθυνση: Σχίνων και Έλλης
...Η Εκάλη που έφυγε 1920 / 1941...

Κτίριο
19
Αρχιτέκτονας: Φραγκίδης Α.
Διεύθυνση: Εκάλη, Κυκλαμίνων και Θησέως
...Η Εκάλη που έφυγε 1920 / 1941...

Κτίριο
20
Αρχιτέκτονας: Κωνσταντινίδης Γ.
Διεύθυνση: Εκάλη, Γιασεμιών
...Η Εκάλη που έφυγε 1920 / 1941...

Κτίριο