1
από Σταυρόπουλος Π., Ανδρεάδης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Εκδόσεις "Ελλην"...

Βιβλίο
2
από Φίλιος Βασίλειος
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Εκδόσεις "Ελλην"...

Βιβλίο
3
από DeVito Joseph A.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Εκδόσεις "Ελλην"...

Βιβλίο
4
από Μητρογιαννοπούλου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Εκδόσεις "Ελλην"...

Βιβλίο
5
από Νταβαρίνος Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Εκδόσεις "Ελλην"...

Βιβλίο
6
από Πατρινός Δημήτριος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Εκδόσεις "Ελλην"...

Βιβλίο
7
από Πατρινός Δημήτριος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Εκδόσεις "Ελλην"...

Βιβλίο
8
από Σφακιανάκης Μανώλης Κων.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Εκδόσεις "Ελλην"...

Βιβλίο
9
από Σακκάς Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Εκδόσεις "Ελλην"...

Βιβλίο
10
...Εκδόσεις "Ελλην"...

Βιβλίο
11
από Ηλιάδης Ν. Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Εκδόσεις "Ελλην"...

Βιβλίο
12
από Ηλιόπουλος Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Εκδόσεις "Ελλην"...

Βιβλίο
13
...Εκδόσεις "Ελλην"...

Βιβλίο