1
Αρχιτέκτονας: Φωτιάδης Δημήτριος
Διεύθυνση: Κολωνάκι, Φωκυλίδου 2 Πινδάρου και Στρατιωτικού Συνδέσμου
Θέματα: '; ...Νεολαϊκός εκλεκτικισμός...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Κιτσίκης Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Αθήνα, Σκουφά 59
Θέματα: '; ...Εκλεκτικισμός...

Κτίριο