1
από Τσαγαλά Ευρύκλεια
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Θέματα: '; ...Εκπαίδευση μηχανικών-Υπολογιστές...

Διπλωματική Εργασία
2
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Θέματα: '; ...Εκπαίδευση μηχανικών-Υπολογιστές...

Βιβλίο
3
Θέματα: '; ...Εκπαίδευση μηχανικών-Υπολογιστές...

Βιβλίο
4
Θέματα: '; ...Εκπαίδευση μηχανικών-Υπολογιστές...

Συνέδριο