12
από Φαρδής Μιχαήλ Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...Ελαφροσκυρόδεμα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Μπάκα Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...Ελαφροσκυρόδεμα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Καλευράς Βλαδίμηρος
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...Ελαφροσκυρόδεμα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Παπαδόπουλος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Ελαφροσκυρόδεμα...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
17
από Οικονόμου Χρίστος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...Ελαφροσκυρόδεμα...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού