3
από Παπαφωτίου Μ., Κανέλλου Ε., Οικονόμου Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Ελευσίνα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

Εισήγηση συμποσίου
4
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Ελευσίνα...

Βιβλίο
8
από Κοντούλης Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Ελευσίνα...

Διπλωματική Εργασία
10
από Χριστοδούλου Γεώργιος Ε., ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...Ελευσίνα...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
από Χριστοδούλου Γεώργιος Ε., ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...Ελευσίνα...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
13
15
από Θεοδωρόπουλος Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1971
...Ελευσίνα (Νομός Αττικής)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
16
Στοιχεία έκδοσης: 1966
...Ελευσίνα...

Φυλλάδιο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1952
...Ελευσίνα (Νομός Αττικής)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
18
Αρχιτέκτονας: Κωνσταντινίδης Αρης
Διεύθυνση: Ελευσίνα
...Ελευσίνα...

Κτίριο
20
Χημικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...ΙΡΙΣ Εταιρεία "Μενέλαος Σακελλαρίου και Σια" Εργοστάσιο χρωμάτων και βερνικιών Ελευσίνα, Ελλάδα...

Μηχανικός