1
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Θέματα: '; ...Ελλάδα:Κοινωνική πρόνοια...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Θέματα: '; ...Ελλάδα:Κοινωνική πρόνοια...

Μελέτη
3
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Θέματα: '; ...Ελλάδα:Κοινωνική πρόνοια...

Μελέτη
4
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Θέματα: '; ...Ελλάδα:Κοινωνική πρόνοια...

Βιβλίο