Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Ελλάδα:Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία 12 Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία-Ελλάδα 11 Χωροταξικές μελέτες-Ελλάδα 3 Ερευνα και ανάπτυξη:Οικονομία 2 Θράκη 2 Μακεδονία 2 Οικονομικά προγράμματα:Οικονομική ανάπτυξη 2 περισσότερα ...
1
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Θέματα: '; ...Ελλάδα:Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Θέματα: '; ...Ελλάδα:Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία...

Ημερίδα
4
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Θέματα: '; ...Ελλάδα:Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Θέματα: '; ...Ελλάδα:Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία...

Μελέτη
6
από Αντύπας Α., Βασιλάκος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Θέματα: '; ...Ελλάδα:Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία...

Διπλωματική Εργασία
7
από Γετίμης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Θέματα: '; ...Ελλάδα:Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία...

Βιβλίο
8
από Τρίτσης Αντώνης
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Θέματα: '; ...Ελλάδα:Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία...

Βιβλίο
9
από Μουτσόπουλος Νικόλαος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Θέματα: '; ...Ελλάδα:Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία...

Διπλωματική Εργασία
10
από Δημητριάδης Ευάγγελος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Θέματα: '; ...Ελλάδα:Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία...

Διδακτορική Διατριβή
11
από Γραμματικοπούλου Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Θέματα: '; ...Ελλάδα:Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία...

Διδακτορική Διατριβή
12
Στοιχεία έκδοσης: 1971
Θέματα: '; ...Ελλάδα:Περιφερειακή ανάπτυξη:Κοινωνιολογία...

Βιβλίο