1
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία...

Συνέδριο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία...

Συνέδριο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία...

Συμπόσιο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία...

Συνέδριο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία...

Ημερίδα
6
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία...

Ημερίδα
7
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1974
...Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία...

Σεμινάριο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1973
...Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία...

Συνέδριο
10
...Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία...

Χάρτης
11
...Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία...

Άγνωστο
12
...Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία...

Άγνωστο