2
Μεταλλειολόγος Μηχανικός
Θέματα: '; ...Ελληνικός Πολυτεχνικός Σύλλογος Πρόεδρος 1919-1921...

Μηχανικός