1
από Ζάχος Κυριάκος
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Ελληνικός ορυκτός πλούτος (1ο : 1978 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο από τα Τεχν. Χρονικά

Άρθρο περιοδικού
2
...Ελληνικός ορυκτός πλούτος (1ο : 1978 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο από τα Τεχν. Χρονικά

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Κουλουμπής Ευάγγελος
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Ελληνικός ορυκτός πλούτος (1ο : 1978 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο από τα Τεχν. Χρονικά

Άρθρο περιοδικού
4
από Ψηλός Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Ελληνικός ορυκτός πλούτος (1ο : 1978 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο από τα Τεχν. Χρονικά

Άρθρο περιοδικού
5
από Μούσουλος Λουκάς
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Ελληνικός ορυκτός πλούτος (1ο : 1978 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Μαχαίρας Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Ελληνικός ορυκτός πλούτος (1ο : 1978 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Μούσουλος Λουκάς
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Ελληνικός ορυκτός πλούτος (1ο : 1978 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
από Μαχαίρας Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Ελληνικός ορυκτός πλούτος (1ο : 1978 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Άρθρο περιοδικού
9
...Ελληνικός ορυκτός πλούτος (1ο : 1978 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο από τα Τεχν. Χρονικά

Άρθρο περιοδικού
10
από Ψηλός Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Ελληνικός ορυκτός πλούτος (1ο : 1978 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο από τα Τεχν. Χρονικά

Άρθρο περιοδικού
11
από Ζάχος Κυριάκος
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Ελληνικός ορυκτός πλούτος (1ο : 1978 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο από τα Τεχν. Χρονικά

Άρθρο περιοδικού
12
από Κουλουμπής Ευάγγελος
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Ελληνικός ορυκτός πλούτος (1ο : 1978 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο από τα Τεχν. Χρονικά

Άρθρο περιοδικού
13
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...Ελληνικός ορυκτός πλούτος (1ο : 1978 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο από τα Τεχν. Χρονικά

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Μαρίνος Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...Ελληνικός ορυκτός πλούτος (1ο : 1978 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο από τα Τεχνικά Χρονικά

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Παρασκευαϊδης Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...Ελληνικός ορυκτός πλούτος (1ο : 1978 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο από τα Τεχν. Χρονικά

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Μάστορης Κυριάκος Ι., Γκίκας Ιωάννης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...Ελληνικός ορυκτός πλούτος (1ο : 1978 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο από τα Τεχν. Χρονικά

Εισήγηση συνεδρίου
19
από Γαλανόπουλος Ανδρέας Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...Ελληνικός ορυκτός πλούτος (1ο : 1978 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
20
από Ρήγας Κώστας Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...Ελληνικός ορυκτός πλούτος (1ο : 1978 : Αθήνα)...
Το πλήρες κείμενο από τα Τεχν. Χρονικά

Εισήγηση συνεδρίου