Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Εναλλαγή θερμότητας:Θερμομηχανική 38 Θερμικές διεργασίες:Χημική μηχανική 7 Μετάδοση θερμότητας:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 7 Μετάδοση θερμότητας:Θερμομηχανική 4 Εναλλάκτες θερμότητας:Θερμομηχανική 2 Καύση:Φυσικοχημεία:Χημεία 2 Μεταφορά μάζας:Φυσική 2 περισσότερα ...
1
από Κουμαντάκης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2013
Θέματα: '; ...Εναλλαγή θερμότητας:Θερμομηχανική...

Βιβλίο
2
από Κτενιαδάκης Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Θέματα: '; ...Εναλλαγή θερμότητας:Θερμομηχανική...

Βιβλίο
3
από Pioro I.L., Duffey R.B.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Θέματα: '; ...Εναλλαγή θερμότητας:Θερμομηχανική...

Βιβλίο
4
από Kubota N.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Θέματα: '; ...Εναλλαγή θερμότητας:Θερμομηχανική...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Θέματα: '; ...Εναλλαγή θερμότητας:Θερμομηχανική...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Θέματα: '; ...Εναλλαγή θερμότητας:Θερμομηχανική...

Συνέδριο
7
από Πασπαλάς Κωνσταντίνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Θέματα: '; ...Εναλλαγή θερμότητας:Θερμομηχανική...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Θέματα: '; ...Εναλλαγή θερμότητας:Θερμομηχανική...

Βιβλίο
9
από Brodkey Robert S., Hershey Harry C.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Θέματα: '; ...Εναλλαγή θερμότητας:Θερμομηχανική...

Βιβλίο
10
από Incropera F.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Θέματα: '; ...Εναλλαγή θερμότητας:Θερμομηχανική...

Βιβλίο
11
από Λαμπρόπουλος Χρήστος
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Θέματα: '; ...Εναλλαγή θερμότητας:Θερμομηχανική...

Διπλωματική Εργασία
12
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Θέματα: '; ...Εναλλαγή θερμότητας:Θερμομηχανική...

Βιβλίο
13
από Spalding D. B.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Θέματα: '; ...Εναλλαγή θερμότητας:Θερμομηχανική...

Βιβλίο
14
από Zukauskas A.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Θέματα: '; ...Εναλλαγή θερμότητας:Θερμομηχανική...

Βιβλίο
15
από Cheremisinoff Nicholas P.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Θέματα: '; ...Εναλλαγή θερμότητας:Θερμομηχανική...

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Θέματα: '; ...Εναλλαγή θερμότητας:Θερμομηχανική...

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Θέματα: '; ...Εναλλαγή θερμότητας:Θερμομηχανική...

Βιβλίο
18
από Wagner Walter
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Θέματα: '; ...Εναλλαγή θερμότητας:Θερμομηχανική...

Βιβλίο
19
από VILEMAS J., Cesna B., SURVILA V.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Θέματα: '; ...Εναλλαγή θερμότητας:Θερμομηχανική...

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Θέματα: '; ...Εναλλαγή θερμότητας:Θερμομηχανική...

Βιβλίο