1
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ...

Επιστημονικό περιοδικό
2
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ...

Επιστημονικό περιοδικό
3
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ...

Επιστημονικό περιοδικό
4
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ...

Επιστημονικό περιοδικό
5
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ...

Επιστημονικό περιοδικό
6
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ...
Το σχέδιο οδηγίας στο Διαδίκτυο

Άρθρο περιοδικού
9
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
10
...Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ...

Άρθρο περιοδικού
11
...Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ...

Άρθρο περιοδικού
12
...Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ...

Άρθρο περιοδικού
13
...Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ...

Άρθρο περιοδικού
14
...Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ...

Άρθρο περιοδικού
15
...Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ...

Άρθρο περιοδικού
16
...Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ...

Άρθρο περιοδικού
17
...Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ...

Άρθρο περιοδικού