1
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Εξωτερικό εμπόριο-Στατιστικές...

Στατιστικές
2
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Εξωτερικό εμπόριο-Στατιστικές...

Στατιστικές
3
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Εξωτερικό εμπόριο-Στατιστικές...

Στατιστικές
4
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Εξωτερικό εμπόριο-Στατιστικές...

Στατιστικές
5
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Εξωτερικό εμπόριο-Στατιστικές...

Στατιστικές
6
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Εξωτερικό εμπόριο-Στατιστικές...

Στατιστικές
7
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Θέματα: '; ...Εξωτερικό εμπόριο-Στατιστικές...

Στατιστικές
8
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Θέματα: '; ...Εξωτερικό εμπόριο-Στατιστικές...

Στατιστικές
9
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Εξωτερικό εμπόριο-Στατιστικές...

Στατιστικές
10
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Θέματα: '; ...Εξωτερικό εμπόριο-Στατιστικές...

Στατιστικές
11
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Θέματα: '; ...Εξωτερικό εμπόριο-Στατιστικές...

Στατιστικές
12
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Θέματα: '; ...Εξωτερικό εμπόριο-Στατιστικές...

Στατιστικές
13
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Θέματα: '; ...Εξωτερικό εμπόριο-Στατιστικές...

Στατιστικές
14
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Θέματα: '; ...Εξωτερικό εμπόριο-Στατιστικές...

Στατιστικές
15
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Θέματα: '; ...Εξωτερικό εμπόριο-Στατιστικές...

Στατιστικές
16
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Θέματα: '; ...Εξωτερικό εμπόριο-Στατιστικές...

Στατιστικές
17
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Θέματα: '; ...Εξωτερικό εμπόριο-Στατιστικές...

Στατιστικές
18
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Θέματα: '; ...Εξωτερικό εμπόριο-Στατιστικές...

Στατιστικές
19
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Θέματα: '; ...Εξωτερικό εμπόριο-Στατιστικές...

Στατιστικές
20
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Θέματα: '; ...Εξωτερικό εμπόριο-Στατιστικές...

Στατιστικές