1
από Κρασσακόπουλος Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...Επιχειρησιακά Προγράμματα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
3
Στοιχεία έκδοσης: 2016
...Επιχειρησιακά Προγράμματα...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
5
από Χατζής Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...Επιχειρησιακά Προγράμματα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
6
11
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Επιχειρησιακά Προγράμματα...
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα
12
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Επιχειρησιακά Προγράμματα...
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα
13
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Επιχειρησιακά Προγράμματα...
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα
15
από Κομνηνίδης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Επιχειρησιακά Προγράμματα...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
20
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Επιχειρησιακά Προγράμματα...
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα