1
από Παπαδάκη Δήμητρα
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Επιχειρησιακή Ερευνα...

Διπλωματική Εργασία
2
από Μπέτσης Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Επιχειρησιακή Ερευνα...

Διπλωματική Εργασία
4
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Επιχειρησιακή Ερευνα...

Σεμινάριο
5
από Κώστογλου Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Επιχειρησιακή Ερευνα...

Εισήγηση σεμιναρίου
6
από Κώστογλου Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Επιχειρησιακή Ερευνα...

Εισήγηση σεμιναρίου
7
από Κώστογλου Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Επιχειρησιακή Ερευνα...

Εισήγηση σεμιναρίου
8
από Κώστογλου Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Επιχειρησιακή Ερευνα...

Εισήγηση σεμιναρίου
9
από Κώστογλου Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Επιχειρησιακή Ερευνα...

Εισήγηση σεμιναρίου
11
από Κώστογλου Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Επιχειρησιακή Ερευνα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
12
από Κονδύλη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Επιχειρησιακή Ερευνα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
13
από Αποστολίδης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Επιχειρησιακή Ερευνα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
17
από Παπακωνσταντίνου Ξενοφών
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Επιχειρησιακή Ερευνα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
18
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Επιχειρησιακή Ερευνα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
19
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Επιχειρησιακή Ερευνα...
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Σεμινάριο
20
από Μπόμπος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Επιχειρησιακή Ερευνα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου