Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Επιχειρησιακή έρευνα:Διοίκηση επιχειρήσεων 54 Λήψη αποφάσεων:Διοίκηση επιχειρήσεων 13 Επιχειρησιακή έρευνα:Διοίκηση επιχειρήσεων-Υπολογιστές 4 Βελτιστοποίηση συστημάτων:Διοίκηση παραγωγής 3 Γραμμικός προγραμματισμός:Μαθηματικά 2 Διαχείριση αποθεμάτων:Διοίκηση επιχειρήσεων 2 Επενδύσεις:Οικονομία 2 περισσότερα ...
1
από Μουτσιούλης Κωνσταντινος
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Θέματα: '; ...Επιχειρησιακή έρευνα:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Διπλωματική Εργασία
2
από Robbins Donijo
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Θέματα: '; ...Επιχειρησιακή έρευνα:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Βιβλίο
3
από Κοντού Κασσιανή - Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Θέματα: '; ...Επιχειρησιακή έρευνα:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Διπλωματική Εργασία
4
από Τυμπακιανάκη Αθηνά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Θέματα: '; ...Επιχειρησιακή έρευνα:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Διπλωματική Εργασία
5
από Σίσκος Γίαννης
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Επιχειρησιακή έρευνα:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Βιβλίο
6
από Κάστρος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...Επιχειρησιακή έρευνα:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Διπλωματική Εργασία
7
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα: '; ...Επιχειρησιακή έρευνα:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Φυλλάδιο
8
από Λαγκαδινός Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα: '; ...Επιχειρησιακή έρευνα:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Διπλωματική Εργασία
9
από Βαγενάς Γεωργίου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Θέματα: '; ...Επιχειρησιακή έρευνα:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Διπλωματική Εργασία
10
από Ιωάννου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Επιχειρησιακή έρευνα:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Βιβλίο
11
από Λάτρας Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Θέματα: '; ...Επιχειρησιακή έρευνα:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Διπλωματική Εργασία
12
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Θέματα: '; ...Επιχειρησιακή έρευνα:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Βιβλίο
13
από Μούρτζης Δ.Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Επιχειρησιακή έρευνα:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Διδακτορική Διατριβή
14
από Χόντος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Θέματα: '; ...Επιχειρησιακή έρευνα:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Διπλωματική Εργασία
15
από Κονταξή Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Επιχειρησιακή έρευνα:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Διπλωματική Εργασία
16
από Howlett H.C.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Θέματα: '; ...Επιχειρησιακή έρευνα:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Βιβλίο
17
από Ιωαννίδης Δημήτριος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Θέματα: '; ...Επιχειρησιακή έρευνα:Διοίκηση επιχειρήσεων-Υπολογιστές...

Διπλωματική Εργασία
18
από Ισαακίδης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Θέματα: '; ...Επιχειρησιακή έρευνα:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Διπλωματική Εργασία
19
από Ραπτόπουλος Εμμανουήλ
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Θέματα: '; ...Επιχειρησιακή έρευνα:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Διπλωματική Εργασία
20
από Αγγέλης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Θέματα: '; ...Υπολογιστές:Επιχειρησιακή έρευνα:Διοίκηση επιχειρήσεων...

Διπλωματική Εργασία