1
από Κούνουπα Χρυσούλα
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Θέματα: '; ...Επιχειρησιακός προγραμματισμός: Διοίκηση επιχειρήσεων...

Διπλωματική Εργασία
2
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Θέματα: '; ...Επιχειρησιακός προγραμματισμός: Διοίκηση επιχειρήσεων...

Βιβλίο
3
από Γέντσος Αντρέας
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Θέματα: '; ...Επιχειρησιακός προγραμματισμός: Διοίκηση επιχειρήσεων...

Διπλωματική Εργασία
4
από Λιάκουρης Νικ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...Επιχειρησιακός προγραμματισμός: Διοίκηση επιχειρήσεων...

Διπλωματική Εργασία
5
από Phillips Bill
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...Επιχειρησιακός προγραμματισμός: Διοίκηση επιχειρήσεων...

Βιβλίο
6
από Μαργελος Πολύμερος
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Επιχειρησιακός προγραμματισμός: Διοίκηση επιχειρήσεων...

Διπλωματική Εργασία