1
από Παπασπύρου Σπυρίδων Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...Επιχώσεις:Δομική μηχανική...

Βιβλίο
2
από Μουτζούρης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...Επιχώσεις:Δομική μηχανική...

Οπτικός δίσκος
3
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Θέματα: '; ...Επιχώσεις:Δομική μηχανική...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Θέματα: '; ...Επιχώσεις:Δομική μηχανική...

Φυλλάδιο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Θέματα: '; ...Επιχώσεις:Δομική μηχανική...

Συνέδριο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Θέματα: '; ...Επιχώσεις:Δομική μηχανική...

Διεθνείς οργανισμοί
7
από Σπυρόπουλος Παναγιώτης Ι., Villet W.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Θέματα: '; ...Επιχώσεις:Δομική μηχανική...

Διεθνείς οργανισμοί
8
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Θέματα: '; ...Επιχώσεις:Δομική μηχανική...

Βιβλίο