1
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Εταιρεία "Α. Ζαχαρίου & Σία"...

Μηχανικός
2
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Τεχνική εταιρεία Αλέξανδρος Ζαχαρίου & Σία...

Μηχανικός
3
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος
Θέματα: '; ...Εταιρεία "Α. Ζαχαρίου & Σία" 1915-1919...

Μηχανικός
4
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Τεχνική Εταιρεία "Α. Ζαχαρίου και Σια" Συνέταιρος Γενικός Διευθυντής 1900-1929...

Μηχανικός