1
από Αυδής Αιμ.
Στοιχεία έκδοσης: 1951
Θέματα: '; ...Εταιρεία ΒΕΡΜΙΟΝ...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
2
Χημικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Εταιρεία Σαπωνοποιϊας και Ελαιουργίας...

Μηχανικός
3
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος
Θέματα: '; ...Εταιρεία "Βέρμιον" 1919-1921...

Μηχανικός
4
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Εταιρεία "Βέρμιον" Γενικός Διευθυντής 1918-...

Μηχανικός