1
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Εταιρεία "Εργοληπτική" 1925-1927...

Μηχανικός
2
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Εταιρεία "Εργοληπτική Α.Ε." Τμήμα Μελετών Προϊστάμενος 1925-1927...

Μηχανικός