1
Μηχανικός Ηλεκτρολόγος
Θέματα: '; ...Εταιρεία "Προμηθεύς Α.Ε" Μηχανικός...

Μηχανικός
2
Μηχανολόγος
Θέματα: '; ...Εταιρεία "Προμηθεύς Α.Ε" Τεχνικός Διευθυντής 1920-...

Μηχανικός