2
Μηχανολόγος
Θέματα: '; ...Εταιρεία "Shell" Τεχνικός Διευθυντής 1920-...

Μηχανικός
3
Θέματα: '; ...Τεχνική Εταιρεία "Π. Γ. Μακρής και Σια"...

Μηχανικός