1
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Εταιρεία Τροχιοδρόμων Αθήνα 1908-1909 Μηχανικός...

Μηχανικός
2
Μηχανολόγος Μηχανικός
Θέματα: '; ...Εταιρεία Τροχιοδρόμων Αθήνα Αρχιμηχανικός Ελξεως και Υλικού 1917-1924...

Μηχανικός