12
από Tahir Leena, Κάππος Ανδρέας Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2016
...Ευρωκώδικες...
Το πλήρες κείμενο
Η περίληψη της εισήγησης
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
19
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...Ευρωκώδικες...
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Σεμινάριο
20
από Ιγνατάκης Χρήστος
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...Ευρωκώδικες...
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου