1
από Δρίτσος Στέφανος Η.
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Ευρωκώδικες...
Η περίληψη της εισήγησης
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Tahir Leena, Κάππος Ανδρέας Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2016
...Ευρωκώδικες...
Το πλήρες κείμενο
Η περίληψη της εισήγησης
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου