1
από Τσαλέμης Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Ευρωπαϊκά Προγράμματα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
2
από Δούκας Χάρης
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Ευρωπαϊκά Προγράμματα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
7
από Περουλάκης Αργύρης
Στοιχεία έκδοσης: 2016
...Ευρωπαϊκά Προγράμματα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διημέρου

Εισήγηση ημερίδας
8
από Χιωτάκης Νίκος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2016
...Ευρωπαϊκά Προγράμματα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διημέρου

Εισήγηση ημερίδας
10
από Coll Enric
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...Ευρωπαϊκά Προγράμματα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του στρογγυλού τραπεζιού

Εισήγηση ημερίδας
12
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...Ευρωπαϊκά Προγράμματα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του στρογγυλού τραπεζιού

Εισήγηση ημερίδας
13
από Σκουλά Ειρήνη
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...Ευρωπαϊκά Προγράμματα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της συνάντησης εργασίας

Εισήγηση ημερίδας
14
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...Ευρωπαϊκά Προγράμματα...
Τα περιεχόμενα του στρογγυλού τραπεζιού

Ημερίδα
15
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...Ευρωπαϊκά Προγράμματα...
Το περιεχόμενο της εκδήλωσης

Ημερίδα
16
από Φλάκα Αικατερίνη
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...Ευρωπαϊκά Προγράμματα...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
17
από Λίτος Χαράλαμπος
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Ευρωπαϊκά Προγράμματα...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Ζαφειράτος Ιωάννης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Ευρωπαϊκά Προγράμματα...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας