2
...Ευρωπαϊκές Οδηγίες...

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Καλλία-Αντωνίου Αγγελική
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...Ευρωπαϊκές Οδηγίες...
Το περιεχόμενο της εκδήλωσης

Εισήγηση ημερίδας
4
από Παπαγρηγορίου Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Ευρωπαϊκές Οδηγίες...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
12
από Πατίρης Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Ευρωπαϊκές Οδηγίες...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
15
από Μητιακούδης Αν.
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Ευρωπαϊκές Οδηγίες...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
16
από Μπίκας Δημήτρης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Ευρωπαϊκές Οδηγίες...
Το κείμενο της εισήγησης:

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Τσιώλης Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Ευρωπαϊκές Οδηγίες...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
20
από Λάσκος Κωνσταντίνος, Μαντάς Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Ευρωπαϊκές Οδηγίες...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας