1
από Βαρβιτσιώτη Ελένη, Δενδρινού Βικτώρια
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Θέματα: '; ...Ευρωπαϊκή Ένωση : Δημόσια Διοίκηση...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Θέματα: '; ...Ευρωπαϊκή Ένωση : Δημόσια Διοίκηση...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Θέματα: '; ...Ευρωπαϊκή Ένωση : Δημόσια Διοίκηση...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...Ευρωπαϊκή Ένωση : Δημόσια Διοίκηση...
Περιεκτικές και σαφείς οδηγίες του φυλλαδίου

Φυλλάδιο
5
από Ξενάκης Δ., Τσινισιζέλης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...Ευρωπαϊκή Ένωση : Δημόσια Διοίκηση...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Θέματα: '; ...Ευρωπαϊκή Ένωση : Δημόσια Διοίκηση...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Θέματα: '; ...Ευρωπαϊκή Ένωση : Δημόσια Διοίκηση...

Βιβλίο