1
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Θέματα: '; ...Εφαρμοσμένη υδροδυναμική...
Table of contents

Βιβλίο
2
από Γιάγκου Ζωή
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...Παράκτιος θαλάσσιος χώρος:Εφαρμοσμένη υδροδυναμική...

Διπλωματική Εργασία
3
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...Εφαρμοσμένη υδροδυναμική...

Συνέδριο
4
από Δράκος Γ., Μουζαλιώτης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...Παράκτιος θαλάσσιος χώρος:Εφαρμοσμένη υδροδυναμική...

Διπλωματική Εργασία
5
από Κουτίτας Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Θέματα: '; ...Παράκτιος θαλάσσιος χώρος:Εφαρμοσμένη υδροδυναμική...

Βιβλίο
6
από ΦΟΥΦΑΣ ΧΑΡ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Θέματα: '; ...Εφαρμοσμένη υδροδυναμική...

Διπλωματική Εργασία
7
από Κρεστενίτης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Θέματα: '; ...Εφαρμοσμένη υδροδυναμική...

Διδακτορική Διατριβή
8
από THOMPSON ANT
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Θέματα: '; ...Εφαρμοσμένη υδροδυναμική...

Βιβλίο
9
από Κουτίτας Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Θέματα: '; ...Παράκτιος θαλάσσιος χώρος:Εφαρμοσμένη υδροδυναμική...

Βιβλίο
10
από Κουτίτας Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Θέματα: '; ...Εφαρμοσμένη υδροδυναμική...

Βιβλίο
11
από Κουτίτας Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1979
Θέματα: '; ...Εφαρμοσμένη υδροδυναμική...

Βιβλίο
12
από Νουτσόπουλος Γεώργιος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1975
Θέματα: '; ...Εφαρμοσμένη υδροδυναμική...

Βιβλίο
13
από Nekrassov B.
Στοιχεία έκδοσης: 1968
Θέματα: '; ...Εφαρμοσμένη υδροδυναμική...

Βιβλίο
14
από Nekrassov B.
Θέματα: '; ...Εφαρμοσμένη υδροδυναμική...

Βιβλίο